Giới thiệu về Nghiện Car

Welcome to https://nghiencar.com – Nghiện Car – Cập nhật tin tức về xe oto của các thương hiệu xe trên thế giới mỗi ngày bao gồm:

Đánh Giá Xe, So sánh các xe cùng phân khúc, chia sẻ các phụ kiện ô tô cần thiết cho người mới mua xe, kinh nghiệm lái xe an toàn, các kiến thức quan trọng khi tham gia giao thông, cách bảo quản, sữa chửa xe.

Một số thương hiệu nổi tiếng như Toyota, Kia, Hyundai, Ford, BMW, Mercedes, Lamborghini, Bugatti,… Được thành lập bởi đội ngũ công ty QUOCMAI #NghienCar #QUOCMAI #DanhGiaXe #SoSanhXe #PhuKienOTO #KinhNghiemLaiXe #Toyota #Ford #Kia

Văn phòng: B228 Phú Mỹ Thượng, Phường Phú Thượng, Huế

Phone: 0344 254 101

Email: [email protected]

Follow us:

https://about.me/nghiencarcom

Twitter

Facebook

Youtube: https://www.youtube.com/@nghiencar8125

Được thành lập bởi đội ngũ công ty TNHH QUOCMAI

Website: https://quocmai.com

Mã số thuế: https://masothue.com/3301696202-cong-ty-tnhh-quocmai

QUOCMAI, Quản lý và điều hành Website

Quản trị và Kiểm duyệt nội dung trên website: https://nghiencar.com/author/nghiencar/

Xem thêm thông tin tại

https://about.me/quocmaicom

https://www.facebook.com/quocmaivan.uit

Email: [email protected]

Nga Dang, Biên tập viên

Chia sẻ kinh nghiệm về các chủ đề phụ kiện ô tô, kinh nghiệmbảo dưỡng

https://www.facebook.com/profile.php?id=100043275521426

https://about.me/ngadang

Email: [email protected]

Tinh Lien, Biên tập viên

Chia sẻ kinh nghiệm đánh giá, so sánh về các loại xe ô tô, các thương hiệuphân khúc xe ô tô trên thế giới

https://about.me/lienton

Email: [email protected]

Xin quý bạn hữu hãy cùng theo dõi tại https://nghiencar.com